Smidig funktion mellan mjuk- och hårdvara

När människor förstår varandra, förstår sin gemensamma uppgift, känner sig hemma, har rätt
ambitionsnivå, får använda sin talang och förmåga… då kommer engagemanget, glöden, drivet, lojaliteten – den interna kraften som ger tydliga effekter externt.
Ett sunt beteende mot varandra och ett genomtänkt samtalsklimat avgör i många fall en organisations framgång genom att energin därmed kan läggas på rätt saker. OBM, Organizational Behavior Management, är en av flera teorier som vårt arbete med organisationer baserar sig på. Positiv förstärkning genom effektiv feedback, bättre fokus på konsekvenser och uppföljning av satta mål.

Alla våra tjänster kan omfattas av IPU Profilanalys® Detta verktyg analyserar vårt beteende och kommunikationsstil och svarar på frågan HUR? vi agerar och kommunicerar med varandra.
IPU Drivkraftsanalys® svarar på frågan VARFÖR? vi beter oss och kommunicerar på ett visst sätt samt vilka motivationsfaktorer vi drivs av. Genom att belysa detta, både individuellt och i teamet, kan man hitta nya och bättre vägar att nå ett sunt arbetsklimat med mer kraft och energi på rätt saker.

Vi arbetar också med verktyget Stressprofilen® vilket ger en bra analys kring stressnivån både vad gäller arbetet och den privata sfären.

När vi arbetar med verktygen sker alltid individuell återkoppling som bäst följs upp med påföljande gruppinsats i workshopformat.