Ett team i harmoni kan försätta berg

Vi definierar Er organisations kultur, analyserar samarbetsförmågan, belyser olika
kommunikationsstrategier samt skapar vinnande team av gruppen. Vi sätter upp mål

och arbetar fram en handlingsplan för att nå dit, alla är med och bidrar med synsätt
och lösningar.

Många team utsätts också för många omorganisationer och ständiga förändringar, det tillhör dagens affärsvärld.Oftast genomför man förändringen utan att all personal ”hänger” med och hinner landa eller skapat sig en förståelse kring det nya. Detta i sin tur kan skapa en förvirring och motstånd till förändringen som kostar både pengar, engagemang och är en enorm tids- och energitjuv.

Genom att tydliggöra syftet med förändringen, skapa en förståelse hos alla och att det känns angeläget att genomföra  har man vunnit mycket och minimerat risken för motstånd.
I detta koncept skapar vi en tydlig handlingsplan som bygger på Kotter´s teori kring lyckade förändringsarbeten.