Skräddarsydd insats är lämpligt vid företagsspecifika problem. Kanske innebär det att
man vill bearbeta flera områden inom organisationsutveckling eller ett specifikt. Här görs en
gemensam analys varpå en skräddarsydd lösning skissas fram.

Detta koncept är kundunikt och handlar om specifik problemlösning. Ni står för innehållet och vi sätter ramar och struktur på hur man bäst kommer vidare. Genom att både stödja och konfrontera drivs processen framåt mot av Er skissad målbild. Det kan vara allt från intensiva workshops för mindre grupper till mer individinriktad satsning.