Ett kraftfullt externt stöd vid HR insatser

Adjuvo är latin och betyder att understödja någon som strävar efter att utföra något.

Företaget Adjuvo Resursutveckling AB grundades 2006 av Malin Ek.

Målet är att stödja verksamheter och medarbetare att växa och utvecklas tillsammans.

Malin Ek är beteendevetare och diplomerad coach med lång erfarenhet av mänskliga möten och samtal. Malin är en driven person som brinner för att öka glöden – engagemanget, kommunikationen och samarbetet – i organisationer. Hennes talang är en unik kombination av analytiskt tänkande, lyfta detaljer till helhetsperspektiv, rak kommunikation och stor pedagogisk förmåga i alla sociala skikt.

Gemensamt för Adjuvos uppdragsgivare är en känsla av att ha ”kört fast” i ett tanke-
och beteendemönster som man behöver komma ur. Det är svårt att jobba med det själv internt
och därför har man behov av en extern, neutral samarbetspartner som kan dra igång en
konstruktiv dialog i kombination med aktiva utvecklingsinsatser.

Adjuvo ingår i ett nätverk av företag som delar samma synsätt och filosofi.