Lämplig för chefer som vill utveckla sitt ledarskap genom fördjupad självinsikt och ett beteendeanalytiskt förhållningssätt.
Förmågan att kunna skifta mellan en styrande, stödjande, coachande och delegerande ledarstil, belyses. Stort fokus är också på feedback, positiv förstärkning och ett genomtänkt uppföljningsarbete.

En detaljerad regelstyrning tillhör gårdagen istället vill vi ha nytänkande entreprenörer med hög
social kompetens som chefer/ledare. Det gäller att anpassa sitt ledarskap efter alla de olikheter
som finns i en organisation,när skall man göra vad och hur gör man till vem?

Vårt synsätt på ledarskap bygger på att det är situationsanpassat och beteendeanalytiskt. Hur ges instruktioner,  vilka beteenden  bör prioriteras samt insikten om att stort fokus på feedback, uppföljning och förstärkning, är viktiga komponenter.
Ett sunt ledarskap har inget exakt facit utan beror på situation, uppgift och relation men med dessa teorier som grund kan vi tydliggöra just Er ledarstilskultur.

Genom att fokusera på en djupare självinsikt och skapa en medvetenhet om vilka beteendemönster som bör prioriteras, har man bättre förutsättningar att “toppa” sitt team och överträffa sina egna och andras förväntningar.