Nya förutsättningar på jobbet… ny karriär?

Detta koncept vänder sig till enskilda individer som antingen vill vidare i
karriären, blivit uppsagda eller ska välja yrkesliv. Vi anpassar våra program

efter just Din situation.

Verkligheten är inte konstant. På alla fronter råder förändring och utveckling.
Verksamheter expanderar, omformas, krymper, delas upp och säljs ut. Medarbetarna förväntas vara flexibla när tjänster tas bort, kommer till och ändras utifrån verksamhetens behov. Vill Du vidare i karriären men vet inte riktigt hur eller var kan ett stöd från oss tydliggöra Din väg.

Kanske ska Du precis ge Dig in i arbetslivet och behöver stöd och hjälp med CV, intervjuteknik, sociala medier osv. Här stödjer vi Dig i det grundläggande arbetet och Du kommer igång effektivare.

Konjunkturer går upp och ner varför Du kanske blivit eller riskerar att bli arbetslös. Då kan vår insats ge Dig kraft och energi att nå ett nytt arbete.

Vi arbetar både med omställning, karriärutveckling och jobbcoachning.