Adjuvo resursutvecklar ledar- och medarbetarskapet:

Adjuvo Resursutveckling hjälper individer och arbetsgrupper att tillsammans…

 

  • hitta bättre och mer lämpliga former för kommunikation och samarbete.
  • fokusera arbetsinsatser och hitta en tillfredsställande ambitionsnivå.
  • lyfta viktiga frågor och föra en konstruktiv dialog kring dessa.
  • bättre definiera roller, ansvar och mål.

Vi ser inåt i organisationen; på det som får medarbetare och team att engagera sig, ta ansvar och tillsammans driva verksamheten framåt mot målen.